Hľadať
Menu

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Internetový obchod: www.artalo.sk

Predávajúci:

podnikateľov/obchodné spoločnosti: Artalo design s.r.o.
so sídlom Lískovec 393, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika
korešpondenčná adresa: Pionýrů 839, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika
identifikačné číslo: 10888560
zapísané v OR: Spisová značka: C 85967/KSOS Krajský súd v Ostrave
adresa elektronickej pošty: info@artalo.sk

Kupujúci - odosielateľ

Meno a priezvisko  
Bydlisko  
Číslo účtu na vrátenie platby  
Kontakt - e-mail, tel. číslo pre komunikáciu  

Identifikácia objednávky / kúpnej zmluvy

Dátum objednávky  
Číslo objednávky/faktúry  
Dátum dodania/vyzdvihnutia  
Požadovaná cena tovaru a dopravy na vrátenie  
Názov tovaru a hodnota  

 

Na základe ust. § 1829 ods. 1 v spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, využívam svoje zákonné právo a odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, ktorá sa týka vyššie uvedeného tovaru, ktorý Vám s týmto listom zasielam späť, a zároveň Vás žiadam o poukázanie čiastky za kúpnu cenu a dopravu v uvedenej výške na môj vyššie uvedený účet najneskôr do 14 dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.

V ……………… dňa ……….

 
Prílohy: Doklad o kúpe

……………………………………………………….

(podpis spotrebiteľa)

Hore